بایگانی برچسب: کلاسیک

مراحل حذف کردن همه ی ریموت در دستگاه های کلاسیک

مراحل حذف کردن همه ی ریموت در دستگاه های کلاسیک کانکتور ترانس و باتری را از دستگاه قطع کنید. سی ثانیه صبر کنید. دکمه LRN  دستگاه را فشار داده و نگه دارید. کانکتور ترانس را وصل کنید. پس ازچند ثانیه دکمه LRN را رها کنید. باتری را وصل کنید.   نکته این کار برای مواقعی…