بایگانی برچسب: SILEX

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکره SS12 سایلکس

دارای ریموت Prime Fix Cod (Learning) – 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند امکان کنـترل تا 3 کرکره به صورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی (On Board . External) مخصوص موتورهای (Side 220V) دارای کابل اتصال به موتور

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکره PH12 سایلکس

دارای ریموت Unix Hopping Code – 433. 92 MHz دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر 220 ولت امکان نصب چشمی (NC) ورودی فرمان دستی (On Board, External) امکان کنـترل تا 3 کرکره بصورت مجزا دارای صفحه نمایش (Time Work and Setup Display)

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکره SH12سایلکس

دارای ریموت Unix Hopping Code – 433. 92 MHz دارای قاب ضد آب و گلند ورودی فرمان دستی (On Board, External) امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا دارای صفحه نمایش (Time Work and Setup Display)

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکره SIDEسایلکس

دارای ریموت Unix Hopping Code – 433. 92 MHz دارای کابل اتصال به موتور مخصوص موتورهای (Side (220 V

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکره PS12 سایلکس

دارای ریموت Prime Fix Code (Learning) – 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر 220 ولت امکان نصب چشم ( NC) امکان کنترل تا 3 کرکره به صورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی ( On Board . External) مخصوص موتورهای ( Side 220V) دارای کابل اتصال به موتور

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکره SL12 سایلکس

دارای ریموت Prime Fix Code (Learning) – 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند امکان کنـترل تا 3 کرکره به صورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی (On Board . External)

راهنمای دستگاه مدار فرمان کرکرهPL12 سایلکس

دارای ریموت Prime Fix Cod (Learning) – 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر 220 ولت امکان نصب چشم (NC) امکان کنـترل تا 3کرکره به صورت مجزا با یک ریموت